Vad är Smart Technology Hub

Wärtsilä bygger ett nytt Smart Technology Hub-forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentrum i Vasklot i Vasa. Smart Technology Hub är det nästa konkreta steget i Wärtsiläs vision för smart sjöfart och en smart energibransch. Huben kommer att implementera visioner om både Smart Marine -ekosystem och en 100 % förnybar energiframtid genom att länka samman olika affärsområdeshelheter, inkluderat livscykellösningar, för att öka kundvärdet.

Med sin unika, mångsidiga verksamhet möjliggör Huben smidigare och effektivare testning och produktutveckling av lösningar inom marin- och energi industrin. Den kommer vara en enhetlig och flexibel anläggning för testning som länkar samman ett flertal Centres of Excellence för att kunna förbättra utvecklingen av produkter och lösningar genom synergieffekter.

Som en del av projektet investerar Wärtsilä 83 miljoner euro i modern test- och produktionsteknologi för Huben. De totala investeringarna i Smart Technology Hub kommer uppgå till 230 miljoner euro bestående av kontors- och fabriksbyggnader, logistik och infrastruktur. All Wärtsiläs verksamhet och personal i Vasa centrum samt logistik och underhållets verkstadsverksamhet i Runsor, Vasa kommer att flyttas till Huben efter sommaren.

77496510_XL_2

Framtidens fabrik

Smart Technology Hub kommer att vara en produktionsanläggning influerad av framtiden där flexibla produktionssystem och robotik kommer stå i fokus.  Huben kommer också vara en viktig del utav Wärtsiläs ekosystem för additiv tillverkning. Man kommer att tillämpa avancerade och flexibla tillverkningsprocesser för att kunna anpassa sig till de konstant föränderliga marknadskraven och samtidigt säkerställa prestandan.

Data-analys kommer också att spela en stor roll i Huben eftersom den möjliggör omvandling av data till insikter och ny business genom digitala tvillingar och big data-analys. Data kommer att användas för att maximera livscykelvärdet genom ett flöde av kontinuerlig kritisk data från leveranskedjan.

DJI_0862

En energieffektiv byggnad

Smart Technology Hub kommer också i sig själv att vara en energieffektiv byggnad. Man ansöker om ett BREEAM-certifikat till Huben. BREEAM är ett klassificeringssystem för ekoeffektiva fastigheter som styrs av design, konstruktion och användning av Huben.

Huben är kopplad till elnätet och elen som produceras under provkörningar matas in i nätverket. Vårt utbud är därför inte enbart hållbart, utan det utvecklas även i en energieffektiv byggnad.

45551994_L_2

Ekosystem av samarbete

Smart Technology Hub kommer att vara ett ekosystem av samarbete som fungerar både lokalt och globalt. Ekosystemet består av företag, start-ups, organisationer och universitet som samarbetar för att säkerställa framtida hållbara samhällen. I Smart Partner Campus görs forskning och produktutveckling tillsammans med Wärtsiläs kunder och leverantörer, start-ups inom branschen och universitet.

Dessutom förenar hamnen i Vasa Huben med olika delar av världen. Med veckovisa besök förenar WALLENIUS SOL Vasa med de belgiska hamnarna i Antwerpen och Zeebrugge samt den tyska hamnen i Travemünde och skeppar de färdigställda motorerna söderut från Wärtsilä till dess kunder runtom i världen.

Wasalines nya färja som kommer operera rutten Vasa-Umeå är utrustad med Wärtsiläs lösningar och produkter, och den kommer att vara ett av världens miljövänligaste passagerarfartyg då den tas i bruk nästa år. Likväl kommer färjan fungera som ett flytande laboratorium för Smart Technology Hub.