Ett flytande testlaboratorium

Wärtsilä är stolt över möjligheten att få ta del i Wasalines nya färjeprojekt samt över det långvariga samarbetet med NLC Ferry. Den nya färjan, AURORA BOTNIA, kommer bestå av en Wärtsilä-levererad integrerad helhet av lösningar som kommer möjliggöra färjan att vara både effektiv och miljövänlig när den börjar operera sträckan Vasa-Umeå nästa år. Färjan kommer vara den första av sitt slag att få Clean Design-klassifikation och den kommer vara en av de mest hållbara RoPax färjorna i världen.

Färjan kommer vara ett konkret steg mot att förverkliga Wärtsiläs vision om ett smart marint ekosystem som innebär att hela den marina industrin jobbar tillsammans för att uppnå en hållbar framtid. Färjan kommer fungera som ett flytande testlaboratorium som länkas till Smart Technology Hub. Det kommer möjliggöra övervakning och hantering av färjan i realtid som bidrar till skapandet av lösningar som kan hjälpa marinindustrin att ytterligare möta målsättningarna och miljökraven i framtiden.

Wärtsilä produkter & lösningar

Den nya teknologin kommer att göra det möjligt för färjan att vara en av de mest miljövänliga färjorna som byggts i världen. Det här kommer avsevärt att minska utsläppen i Kvarken.

I hjärtat av färjan hittar vi Wärtsiläs hybrida propulsionslösning. Den består av fyra mycket effektiva Wärtsilä 31DF-flerbränslemotorer kapabla att drivas med naturgas (LNG) och biogas. Det här minskar koldioxidutsläppen med över 50 % sett till Wasalines nuvarande färja som trafikerar den här rutten. Wärtsilä kommer också leverera system för LNG-lagring, -försörjning och -kontroll, samt styrpropellrar, katalysatorer, styrsystem och integrerade el- och automationssystem. Det senare kommer att inkludera ett energi- och krafthanteringssystem för optimering av hybridlösningens användning.

Färjan består också av Wärtsiläs Nacos Platinum-system som är en unik kombination av kontrollsystem för navigering, kraft och propulsion samt av Wärtsiläs Data Bridge plattform. Data Bridge-lösningen möjliggör avancerad dataanalys som ger insikter i färjans prestanda och därmed möjliggör ytterligare förbättring av färjans operativa och tekniska säkerhet.