Ett ekosystem av samarbete

Wärtsiläs syfte är att förverkliga hållbara samhällen med smart teknologi. Behovet av ren och flexibel energi samt av effektiv och trygg transport påverkar allt mer sättet som kunderna opererar på. Det här skapar grunden för Wärtsiläs visioner om ett Smart Marint Ekosystem och om en 100 % förnybar energiframtid

Smart Technology Hub är var vi förverkligar vår vision. I Huben kommer vi att forska, utveckla och pilotera produkter och lösningar som stöder vår resa mot ett hållbart samhälle. Det här görs tillsammans med ett ekosystem av olika aktörer; företag, start-up-företag, organisationer och den akademiska världen. Wärtsiläs nära samarbete med de olika aktörerna kommer att fortsätta utvecklas genom Smart Technology Hub.

Huben kommer länkas till Wärtsiläs övriga Centres of Excellence-kunskapscenter globalt och Smart Partner Campus kommer fördjupa samarbetet med både lokala samt globala samarbetspartners genom att agera som en naturlig plattform för innovation och skapande tillsammans. Hubens geografiska placering bidrar också till att stärka det lokala ekosystemet. Energiklustret i Vasaregionen är ledande inom de nordiska länderna och tillsammans med andra aktörer inom klustret kommer vi kunna placera oss som ett ledande ekosystem av innovation och samarbete. 

31293121_XL

Teknologipartners

Smart Technology Hub strävar efter att arbeta tillsammans med externa partner i ett ekosystem. Teknologipartnerkonceptet fördjupar Wärtsiläs samarbete med sina samarbetspartners och för med sig synergier. Genom samarbetet med teknologipartnersen så kommer Smart Technology Hub att vara försedd med modern teknologi som gör Huben till en föregångare.

Teknologipartners
Citec
Danfoss
Hydroniq Coolers
Konecranes
Schneider Electric

Smart Partner Campus _ecosystem

Smart Partner Campus

Att skapa nya lösningar tillsammans med samarbetspartners och intressenter är en viktig del utav Smart Technology Hub. Därmed kommer det inuti Huben att finnas ett Smart Partner Campus som kommer fungera som modell för skapandet av nya affärsmöjligheter och lösningar tillsammans med företag, universitet och andra aktörer.

Smart Partner Campus kommer vara en flexibel plattform för att säkra innovationer som utvecklar intressanta energilösningar för hållbara samhällen och är därmed också ett viktigt steg i förverkligandet av möjliggöra hållbara samhällen.

Logistic Center Wärtsilä rajattu

Logistikcenter

Intill Smart Technology Hub kommer det att finnas ett logistikcenter som koordinerar Wärtsiläs samtliga leveranser i Vasa. Precis som Huben så kommer också logistikcentret att vara en modern facilitet som använder sig av en digital plattform för att hantera logistiken av nödvändigt material till och från Huben. DHL Supply Chain Oy kommer att ha ansvaret för verksamheten på Wärtsiläs nya logistikcenter. När logistikcentret är färdigt kommer DHL  att i samarbete med Wärtsilä bygga infrastrukturen inomhus genom att nyttja nyaste teknik för logistik och automation samt i framtiden ha ansvaret för verksamheten på logistikcentret.

brand image: containers

Hamnen

I närheten av Smart Technology Hub hittar vi hamnen som för med sig fantastiska möjligheter när det kommer till hållbar logistik, utvecklandet av smarta hamnlösningar och samarbete.WALLENIUS SOL har sedan 2019 transporterat de färdiga motorerna söderut från Vasa hamn till våra kunder runt om i världen, och likväl transporterar de alla kommande leveranser till Vasa via en konsolideringspunkt i Antwerpen.

I hamnen kommer vi också hitta Wasalines nya färja Aurora Botnia. Färjan kommer vara en av världens mest miljövänliga i sitt slag och den kommer fungera som ett flytande testlaboratorium för Smart Technology Hub. Därtill kommer en LNG-terminal att byggas på Vasklot i Vasa under 2021 varifrån flytande naturgas kommer att levereras till både Smart Technology Hub och Wasalines nya passagerarfärja.

EnergyVaasa_ecosystem

Energiregionen

Vasaregionen i västra Finland och regionens energiteknologiföretag bildar tillsammans det största energiklustret inom Norden. Tillsammans representerar klustret över 160 företag och 12 000 anställda och står för totalt 5,5 % av Finlands export.

Wärtsilä och Smart Technology Hub är viktiga aktörer inom energiklustret och avståndet till de övriga företagen i klustret är kort både fysiskt och psykiskt. Det här möjliggör ett snabbt och effektivt samarbete mellan energiteknologiföretagen i regionen.

visions_ecosystem

Wärtsiläs visioner

Wärtsiläs mål är att leda industrins förändring mot ett smart marint ekosystem. Genom att bygga på vår grund som ledande leverantör av innovativa produkter, integrerade lösningar och livscykellösningar för marinindustrin samt olje- & gasindustrierna, syftar vi till att utveckla nya teknik som kan främja den marina industrins resa mot en koldioxidfri sjöfart.

Energilandskapet är även det i förändring mot mer flexibla och hållbara energisystem. Wärtsilä vill se en framtid med 100 % förnybar energi. Målet för Wärtsiläs Energy-affärsområde är att vara kundens pålitligaste partner när det kommer till att upptäcka värdet av en optimerad energiövergång genom att förse kunderna med teknologi, tjänster och lösningar för hållbara, pålitliga och prisvärda kraftsystem.