Smart Partner Campus

Smart Technology Hub Ekosystemets Innovationsplattform

I Smart Partner Campus hittar du:

  • Människor från ekosystemet som kommer samman för att skapa lösningar som gynnar samtliga parter
  • Delade lärdomar som hjälper oss att nå resultat snabbare
  • Möjligheter att snabbt skapa, testa och validera idéer
  • En chans att förvandla energi- och marinmarknaderna tillsammans
scene-community-2

Smart Partner Campus Communityn

Smart Partner Campus Communityn erbjuder en snabb förbindelse till ett gemensamt nätverk av expertis. Att vara en del av gemenskapen betyder att vara del av ett nätverk där risker i anslutning till nya innovationer, data och lärdomar delas med varandra.
playbook-2-2

Co-creation Playbook

Playbooken är vår verktygslåda och guide när det kommer till att skapa något tillsammans. I den har vi samlat de bästa arbetssätten och metoderna för samarbete. Den består av fyra kapitel som vägleder dig genom varje fas av samarbetet.