Smart Partner Campus

En flexibel innovationsplattform, Smart Partner Campus, piloteras som en del av Smart Technology Hub. Smart Partner Campus är en öppen och inspirerande samarbetsmiljö för innovation som främjar nya sätt att arbeta och nytänkande. Smart Partner Campus fokuserar på att bedriva forskning och produktutveckling tillsammans med företag, start-ups och forskare inom branschen samt med Wärtsiläs partners, kunder och leverantörer.

Syftet med Smart Partner Campus är att föra samman människor och påskynda samarbete inom ekosystem. Ingen människa är en ö – tillsammans kan vi ta itu med utmaningar som vi inte klarar av ensamma. Världen står inför allt mer komplexa utmaningar. Vi kan lösa dessa utmaningar genom att utöka vår kompetens och arbeta tillsammans.

Smart Partner Campus partners

De första Smart Partner Campus samarbetspartnersen publicerades i mars 2019. De är Vasa Elektriska, Royal Caribbean Cruises, NLC Ferry, Vasa universitet, Demos Helsinki och Danfoss.

Tillsammans jobbar partnersen nu med att skapa en gemensam modell för samarbete och de första samarbetsprojekten är redan i startgroparna.

0S4A0604

Smart Technology Hub Ecosystem Challenge

Första upplagan av Smart Technology Hub Ecosystem Challenge (STHEC) ordnades 12-13 November 2019 vid Wasa Innovation Center i Vasa. Evenemanget är en innovationsutmaning där studerande från olika högskolor under två dagar fick möjligheten att bevisa sin problemlösningsförmåga genom att ta ställning till riktiga utmaningar som Wärtsilä och Wärtsiläs partners Vasa stad, Vasa Elektriska, Vaasan Yliopisto och Danfoss försåg dem med.

Evenemanget lockade över 70 deltagare från högskolor runt om i Finland och under de två dagarna fick studerandena möjligheten att jobba i en ekosystem-liknande miljö bestående av bland annat kunder, service designers, facilitatorer och coacher. Evenemanget avslutades med att studerandena hade möjligheten att presentera sina idéer i en Shark Tank.

 

Playbook_pic

Co-creation Playbook

Genom att dela med sig av bra idéer och lärdomar kan vi nå snabbare resultat än vad vi hade kunnat nå ensamma. För att stöda den här formen av skapande tillsammans har vi skapat en Co-creation Playbook. Playbooken är vårt hjälpmedel och vår guide för samarbete som gynnar samtliga parter, för så kallat win-win samarbete. Playbooken piloteras för tillfället i Smart Partner Campus.

I Playbooken hittar du gemensamma tankesätt och värderingar som samarbetet kräver och många råd och och metoder som stöder oss på resan mot ett mer öppet samarbete.