Yhteistyön ekosysteemi

Wärtsilän päämääränä on mahdollistaa kestäviä yhteiskuntia älykkään teknologian avulla. Puhtaan ja joustavan energian kysyntä sekä tehokkaiden ja turvallisten kuljetusten tarve vaikuttavat yhä enemmän asiakkaiden toimintatapoihin. Tämä muodostaa pohjan Wärtsilän visiolle Smart Marine -ekosysteemistä ja 100 % uusiutuvan energian tulevaisuudesta.

Smart Technology Hub on paikka, jossa muutamme visiomme todellisuudeksi. Hubissa voimme tutkia, kehittää, innovoida sekä pilotoida tuotteita ja ratkaisuja, jotka tukevat matkaamme kohti kestävää yhteiskuntaa. Tämä toteutetaan ekosysteemissä yhdessä eri toimijoiden, kuten yrityksien, start-upien, organisaatioiden ja akateemisten oppilaitosten kanssa.

Hub tulee olemaan yhteydessä Wärtsilän muihin Centre of Excellence -osaamiskeskuksiin, ja Smart Partner Campus syventää entisestään yhteistyötä sekä paikallisten että kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimien luonnollisena alustana innovoinnille ja yhdessä kehittämiselle. Hubin sijainti vahvistaa ekosysteemiä entisestään. Vaasan seudun energiaklusteri on Pohjoismaiden johtava energiateknologian keskittymä, ja yhdessä muiden keskeisten toimijoiden kanssa asetamme itsemme johtavaksi innovoinnin ekosysteemiksi.

Smart Partner Campus _ecosystem

Smart Partner Campus

Yhdessä kehittäminen ja innovointi yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa on tärkeä osa Smart Technology Hubia. Niinpä Hubin sisälle rakentuu myös Smart Partner Campus. Se ei kuitenkaan ole vain fyysinen paikka, vaan myös malli uuden liiketoiminnan ja ratkaisujen kehittämiselle yhdessä yritysten, yliopistojen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Smart Partner Campus tulee olemaan joustava alusta, jolla varmistetaan innovointi, ja joka kehittää mielenkiintoisia energialähteitä kestävän yhteiskunnan luomiseksi. Samalla se on myös konkreettinen askel Wärtsilän tavoitteen saavuttamiseksi.

brand image: containers

Satama

Smart Technology Hub sijaitsee lähellä satamaa, mikä tarjoaa upeita mahdollisuuksia ympäristöystävällisen kuljetuksen, älykkään sataman kehittämisen ja yhteistyön kannalta.

WALLENIUS SOL on vuodesta 2019 kuljettanut valmiit moottorit Vaasan satamasta asiakkaillemme ympäri maailmaa. Vastaavasti kaikki saapuvat toimitukset Keski-Euroopasta Vaasaan ohjataan Antwerpenin konsolidointipisteen kautta viikoittaisilla yhteyksillä.

Uusi laiva Aurora Botnia tulee olemaan yksi maailman ympäristöystävällisimmistä matkustaja-aluksista sen aloittaessa liikennöinnin. Laiva tulee toimimaan myös Smart Technology Hubin kelluvana testilaboratoriona.

EnergyVaasa_ecosystem

Energinen Vaasan seutu

Vaasan seutu ja sen energiateknologiayritykset muodostavat Pohjoismaiden suurimman energiaklusterin. Klusteri edustaa yhteensä yli 160 yritystä ja 12 000 työntekijää ja 5,5 % Suomen viennistä.

Wärtsilä ja Smart Technology Hub ovat merkittäviä toimijoita energiaklusterissa, ja välimatka muihin klusterin yrityksiin on lyhyt niin fyysisesti kuin henkisestikin. Tämä mahdollistaa nopean ja saumattoman yhteistyön seudun yritysten välillä.

Logistic Center Wärtsilä rajattu

Logistiikka

Smart Technology Hubin vieressä tulee sijaitsemaan Logistiikkakeskus, joka koordinoi kaikkia Wärtsilän toimituksia Vaasassa. Hubin tavoin myös Logistiikkakeskus tulee olemaan edistyksellinen, sillä se vastaa Hubissa tarvittavien materiaalien logistiikasta digialustan avulla. Tätä varten keskus varustetaan viimeisimmällä tietotekniikalla.

Logistiikkakeskus tulee olemaan kooltaan noin 14 500 m2 ja tilavuudeltaan jopa 250 000 m3. Lyhyt etäisyys satamaan mahdollistaa sekä Hubiin saapuvien että sieltä lähtevien toimitusten kuljetukset meriteitse, mikä tekee niistä ympäristöystävällisempiä.

visions_ecosystem

Wärtsilän visiot

Wärtsilän tavoitteena on johtaa toimialan muutosta kohti Smart Marine -ekosysteemiä. Perustaen vankkaan asemaamme ​​johtavana innovatiivisten tuotteiden, integroitujen ratkaisujen ja elinkaaripalvelujen tarjoajana meri-, öljy- ja kaasuteollisuudelle, pyrimme kehittämään uusia asiakasarvon lähteitä yhdistettävyyden, digitalisaation ja älykkäiden teknologioiden käytön avulla.

Energia-ala on siirtymässä kohti joustavampia ja kestävämpiä energiajärjestelmiä. Wärtsilä visioi 100 % uusiutuvan energian tulevaisuutta. Wärtsilän Energy-liiketoiminnan tavoitteena on olla asiakkaidensa luotetuin yhteistyökumppani optimoidun energiansiirron arvon kehittämisessä tarjoamalla kaikki välttämättömät teknologiat, palvelut ja ratkaisut luotettaville ja edullisille voimajärjestelmille.