Yhteistyön ekosysteemi

Wärtsilän päämääränä on mahdollistaa kestäviä yhteiskuntia älykkään teknologian avulla. Puhtaan ja joustavan energian kysyntä sekä tehokkaiden ja turvallisten kuljetusten tarve vaikuttavat yhä enemmän asiakkaiden toimintatapoihin. Tämä muodostaa pohjan Wärtsilän visiolle Smart Marine -ekosysteemistä ja 100 % uusiutuvan energian tulevaisuudesta.

Smart Technology Hub on paikka, jossa muutamme visiomme todellisuudeksi. Hubissa voimme tutkia, kehittää, innovoida sekä pilotoida tuotteita ja ratkaisuja, jotka tukevat matkaamme kohti kestävää yhteiskuntaa. Tämä toteutetaan ekosysteemissä yhdessä eri toimijoiden, kuten yrityksien, start-upien, organisaatioiden ja akateemisten oppilaitosten kanssa.

Hub tulee olemaan yhteydessä Wärtsilän muihin Centre of Excellence -osaamiskeskuksiin, ja Smart Partner Campus syventää entisestään yhteistyötä sekä paikallisten että kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimien luonnollisena alustana innovoinnille ja yhdessä kehittämiselle. Hubin sijainti vahvistaa ekosysteemiä entisestään. Vaasan seudun energiaklusteri on Pohjoismaiden johtava energiateknologian keskittymä, ja yhdessä muiden keskeisten toimijoiden kanssa asetamme itsemme johtavaksi innovoinnin ekosysteemiksi.

31293121_XL

Teknologiapartnerit

Smart Technology Hub rakentaa ekosysteemiä, jossa yhteistyötä tehdään ulkopuolisien partnereiden kanssa. STH:n teknologiapartnerius syventää Wärtsilän ja partnereiden yhteistyötä ja tuo mukanaan useita synergioita. Teknologiapartnerit takaavat, että Smart Technology Hubiin tulee moderneja tuotteita ja ratkaisuja, mikä tekee siitä benchmark-kohteen.

Teknologiapartnerit
Citec
Danfoss
Hydroniq Coolers
Konecranes
Schneider Electric

Smart Partner Campus _ecosystem

Smart Partner Campus

Yhdessä kehittäminen ja innovointi yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa on tärkeä osa Smart Technology Hubia. Niinpä Hubin sisälle rakentuu myös Smart Partner Campus. Se ei kuitenkaan ole vain fyysinen paikka, vaan myös malli uuden liiketoiminnan ja ratkaisujen kehittämiselle yhdessä yritysten, yliopistojen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Smart Partner Campus tulee olemaan joustava alusta, jolla varmistetaan innovointi, ja joka kehittää mielenkiintoisia energialähteitä kestävän yhteiskunnan luomiseksi. Samalla se on myös konkreettinen askel Wärtsilän tavoitteen saavuttamiseksi.

Logistic Center Wärtsilä rajattu

Logistiikkakeskus

Smart Technology Hubin vieressä tulee sijaitsemaan logistiikkakeskus, joka koordinoi kaikkia Wärtsilän toimituksia Vaasassa. DHL Supply Chain Oy tulee vastaamaan Wärtsilän uuden logistiikkakeskuksen toiminnasta. Logistiikkakeskuksen valmistuttua DHL toteuttaa yhteistyössä Wärtsilän kanssa sisätilojen infrastruktuurin hyödyntäen ratkaisuissa logistiikan uusinta teknologiaa ja automaatiota sekä vastaa tulevaisuudessa logistiikkakeskuksen toiminnasta.

 

brand image: containers

Satama

Smart Technology Hub sijaitsee lähellä satamaa, mikä tarjoaa upeita mahdollisuuksia ympäristöystävällisen kuljetuksen, älykkään sataman kehittämisen ja yhteistyön kannalta. WALLENIUS SOL on vuodesta 2019 kuljettanut valmiit moottorit Vaasan satamasta asiakkaillemme ympäri maailmaa. Vastaavasti kaikki saapuvat toimitukset Keski-Euroopasta Vaasaan ohjataan Antwerpenin konsolidointipisteen kautta viikoittaisilla yhteyksillä.

Uusi laiva Aurora Botnia tulee olemaan yksi maailman ympäristöystävällisimmistä matkustaja-aluksista sen aloittaessa liikennöinnin. Laiva tulee toimimaan myös Smart Technology Hubin kelluvana testilaboratoriona. Tämän lisäksi, Vaasan Vaskiluotoon rakennetaan vuoden 2021 aikana LNG-terminaali, josta toimitetaan nesteytettyä maakaasua Smart Technology Hubiin sekä Wasalinen uuteen matkustaja-alukseen.

EnergyVaasa_ecosystem

Energinen Vaasan seutu

Vaasan seutu ja sen energiateknologiayritykset muodostavat Pohjoismaiden suurimman energiaklusterin. Klusteri edustaa yhteensä yli 160 yritystä ja 12 000 työntekijää ja 5,5 % Suomen viennistä.

Wärtsilä ja Smart Technology Hub ovat merkittäviä toimijoita energiaklusterissa, ja välimatka muihin klusterin yrityksiin on lyhyt niin fyysisesti kuin henkisestikin. Tämä mahdollistaa nopean ja saumattoman yhteistyön seudun yritysten välillä.

visions_ecosystem

Wärtsilän visiot

Wärtsilän tavoitteena on johtaa toimialan muutosta kohti Smart Marine -ekosysteemiä. Meillä on vankkaa asema innovatiivisten tuotteiden, integroitujen ratkaisujen ja elinkaaripalvelujen tarjoajana meri-, öljy- ja kaasuteollisuudelle. Pyrimme käyttämään älykästä teknologiaa viedäksemme merenkulkualan hiilineutraalin laivaliikenteen aikakaudelle.

Energia-ala on siirtymässä kohti joustavampia ja kestävämpiä energiajärjestelmiä. Wärtsilä visioi 100 % uusiutuvan energian tulevaisuutta. Wärtsilän Energy-liiketoiminnan tavoitteena on olla asiakkaidensa luotetuin yhteistyökumppani optimoidun energiansiirron arvon kehittämisessä tarjoamalla kaikki välttämättömät teknologiat, palvelut ja ratkaisut luotettaville voimajärjestelmille.