Smart Partner Campus

Osaksi Smart Technology Hubia rakentuu monipuolinen innovaatiokeskittymä nimeltä Smart Partner Campus. Se on avoin ja inspiroiva innovoinnin yhteistyöympäristö, joka edistää uusia työskentely- ja ajattelutapoja. Smart Partner Campuksessa tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään yhdessä alan yritysten, start-upien ja tutkimusyhteisöjen sekä Wärtsilän yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja toimittajien kanssa.

Smart Partner Campuksen tarkoituksena on tuoda ihmisiä yhteen ja nopeuttaa yhteiskehittelyä ekosysteemissä. Kukaan ei selviä yksin – yhdessä voimme vastata haasteisiin, joihin emme pystyisi yksin vastaamaan. Maailma kohtaa yhä monimutkaisempia haasteita. Me voimme ratkaista nämä haasteet laajentamalla osaamistamme yhdessä työskennellen.

Smart Partner Campus -yhteistyökumppanit

Smart Partner Campuksen ensimmäiset partnerit julkaistiin maaliskuussa 2019. Ensimmäiset partnerit ovat: Vaasan Sähkö, Royal Caribbean Cruises, NLC Ferry, Vaasan yliopisto, Demos Helsinki ja Danfoss.

Yhdessä partnerit työstävät Smart Partner Campuksen yhteistyömallia ja ensimmäiset yhteiset projektit ovat jo työn alla.

0S4A0604

Smart Technology Hub Ecosystem Challenge

Ensimmäinen Smart Technology Hub Ecosystem Challenge (STHEC) -tapahtuma järjestettiin 12.–13.11.2019 Wasa Innovation Centerissä Vaasassa. Kaksipäiväisen innovointihaasteen aikana korkeakouluopiskelijoilla oli mahdollisuus todistaa kykynsä ratkoessaan Wärtsilän sekä yhteistyökumppaneiden Vaasan kaupungin, Vaasan Sähkön, Vaasan yliopiston ja Danfossin antamia tosielämän haasteita.

Tapahtumaan osallistui yli 70 korkeakouluopiskelijaa eri korkeakouluista ympäri Suomea ja kahden päivän aikana opiskelijat saivat työskennellä ekosysteemiä muistuttavassa ympäristössä, joka koostui asiakkaista, palvelumuotoilijoista, fasilitaattoreista ja valmentajista. Tapahtuma huipentui Shark Tankkiin, jonka aikana opiskelijat pääsivät esittelemään ideoitaan yritysjohtajille.

 

Playbook_pic

Co-creation Playbook

Hyvien käytäntöjen jakaminen ja toisiltamme oppiminen mahdollistavat tuloksien saavuttamisen entistäkin nopeammin. Tukeaksemme avointa yhteistyötä ja yhdessä tekemistä olemme luoneet Co-creation Playbookin, joka sisältää työkaluja ja neuvoja siitä, miten luoda meitä kaikkia hyödyttäviä uusia ratkaisuja. Playbookia pilotoidaan tällä hetkellä Smart Partner Campuksessa.

Playbookista löydät lisää tietoa yhteistyön vaatimista yhteisistä ajattelutavoista ja arvoista sekä esimerkkejä yhdessä luomisen prosessista ja sitä tukevista käytännöistä.